گروه طراحی پارس پیرامید خدمات خود را در دو بخش به مشتریان تقدیم می کند:

1- خدمات آماده سازی پیش از چاپ:

به واسطه دانش فنی موجود نسبت به تکنیک های مختلف چاپ، آماده سازی پیش از چاپ توسط نرم افزارهای پیشرفته بر روی فایل مشتری انجام می گردد تا از حصول بهترین نتیجه در خروجی اطمینان حاصل گردد.

2- خدمات ایده پردازی خلاق:

طراحی لوگو، بسته بندی، کاتالوگ، بروشور، پوستر، هویت سازی برند و تهیه بروشور هویت سازمانی CIM (Corporate Identity Manual) ، مشاوره هنری، نگارش متون تبلیغاتی، صفحه بندی و فرم بندی و غیره.

طراحی گرافیک
طراحی گرافیک
طراحی گرافیک
طراحی گرافیک
طراحی گرافیک
طراحی گرافیک
طراحی گرافیک
طراحی گرافیک
طراحی گرافیک
طراحی گرافیک
طراحی گرافیک
طراحی گرافیک
طراحی گرافیک
طراحی گرافیک
طراحی گرافیک

خدمات ما