مشاوره، طراحی و اجرای انواع غرفه های نمایشگاهی شامل، پیش ساخته های قابل حمل و غیر پیش ساخته که در پایان نیاز به خدمات تخریب و جمع آوری دارند، از خدمات ما در این بخش میباشند. متخصصین شرکت، بر اساس مشاوره با کارفرما، نسبت به نوع فعالیت و نیاز خاص او اقدام به طراحی و انتخاب فرمت مناسب می نمایند و این روش کار، وجه تمایز پارس پیرامید محسوب می گردد.

سازه های ماژولار پارس پیرامید، قابلیت نصب سریع داشته و بسیاری از آنها قابل استفاده به صورت مکرر می باشند. امکان نور پردازی بی نظیر، حجم مناسب و پوشش دهی کامل فضاهای مورد نیاز از ویژگی های این سازه هاست.

همچنین غرفه های زیبا و کاربردی ساخته شده در محل، توسط مهندسین کارآزموده با تخصص طراحی صنعتی اجرا می گردند که حاصل کار ایشان همواره مورد توجه و تقدیر مشتریان قرار گرفته است.

غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی
غرفه‌های نمایشگاهی

خدمات ما